Adatkezelési szabályzat

 

A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a Bútoralkatrész Kft.. (Székhely: 7441 Magyaregres Ady Endre utca 9., Cégjegyzékszám: 14-09-310245, Bejegyző hatóság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság, Adószám: 22663289-2-14) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Bútoralkatrész Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse.

 

A Bútoralkatrész Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.premiumvasalat.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Felhasználók) adatait kezeli.

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus feldolgozása során (adatvédelem).

 

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai

A szolgáltató neve: Bútoralkatrész Kft.

A szolgáltató székhelye és levelezési címe: 7441 Magyaregres Ady Endre utca 9.

A szolgáltató email címei: [email protected][email protected], [email protected]

A szolgáltató telefonszáma: +36305260034

 

Az adatkezelés során felhasznált személyes adatok

A Regisztráció során kötelezően meg kell adni a következő adatokat:

 •          Vezetéknév
 •          Keresztnév
 •          Cégnév
 •          Adószám (cég esetén)
 •          Számlázási név és cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)
 •          Szállítási név és cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)
 •          Email cím
 •          Telefonszám
 •          Jelszó.

 

 

Technikai információk

A weboldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználók bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével nem kapcsolhatók össze. Ezen adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

 

Cookiek

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) segítségével  annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak a Weboldal látogatása esetén küldjük el a Felhasználó számítógépére, ezekben csak a www.premiumvasalat.hu Weboldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más személyes információt nem.

 

Alkalmazott cookie-k:

 

 •          Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy alkalmazásai megfelelően tudjanak működni.

 

 •          Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

 •          Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

 

 •          Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

 

 •          Biztonsági cookie.

 

 

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről, a külső szerverek adatkezelői részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

GOOGLE ANALYTICS BLOKKOLÓ

 

 

A böngészők menüsorában található „Beállítások” funkció információt nyújt azzal kapcsolatban, hogy a Felhasználó böngészőjében:

 

 •          hogyan lehet letiltani a cookie-kat

 

 •          hogyan fogadjon el új cookie-kat

 

 •          hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be

 

 •          hogyan kapcsoljon ki egyéb  pl. harmadik féltől származó cookie-kat.

 

Online rendelés átvételével kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett bármikor kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

 

A Szolgáltató által történő adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.premiumvasalat.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, valamint a Felhasználó jogainak védelme.

 

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel, kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetekben és módon kerülhet sor.

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír a naplózás időpontjától számított 30 napig tárolja.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat kizárólag a megrendelések teljesítése, ügyfélszolgálati tevékenység, valamint árajánlatok készítése céljából használhatják fel, harmadik személy részére nem adhatják át.

 

A Weboldal informatikai rendszerének üzemeltetésére, a megrendelések teljesítésére, az elszámolás rendezése, továbbá a Számviteli törvényben meghatározott feladatok végzésének körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

 

Az adatfeldolgozók megnevezése:

 

PWS Online Kft. tárhelyszolgáltató 9011 Győr Szikes út 25.

GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa út 2.

PLG Futár Kft 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 15.

Szabó Gabriella e.v. számviteli munkák 1157 Budapest Kőrakás park 62. 2/6.

 

A Bútoralkatrész Kft. a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak is és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, valamint hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, és rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a Felhasználó által írásban benyújtott kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: Bútoralkatrész Kft. 7441 Magyaregres Ady Endre utca 9.

Ügyfélszolgálat: Kapcsolat

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga is helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a törvényben megjelölt időtartamig megőrzi.

A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

 

 •          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat

 

 •          vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait a Szolgáltató döntésével kapcsolatban.

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót írásban tájékoztatja, és ehhez írásbeli, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználóknak a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. április 01.-től visszavonásig érvényes.

 

Bútoralkatrész Kft.

Magyaregres 2022. június 18.